Przedszkole Miejskie nr 9 w Pruszkowie
Strona głowna  /  Opłaty
Opłaty

Dzieci mogą przebywać w Przedszkolu Miejskim nr 9 w godzinach 6:30-17:00. Od godz. 8:00 do 13:00 odbywa się bezpłatna realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 

Koszt pobytu dziecka poza ten 5-godzinny czas wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

 

Pozostałe opłaty:
Rada Rodziców – składka deklarowana, w roku 2019/2020 – 55 zł
InterRisk – składka jednorazowa roczna (w roku 2019/2020 wynosi 39.50 zł).

 

Opłat za przedszkole należy dokonywać na nowe konta. 

1) odpłatność za pobyt na konto nr 56 1240 6380 1111 0010 8665 7296

2) odpłatność za żywienie na konto nr 43 1240 6380 1111 0010 8665 7821

3) składka na Radę Rodziców na konto nr 05 1160 2202 0000 0001 1970 1527 - bez zmian

 

W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość wpłat za przedszkole gotówką w ustalonych godzinach u pani Małgorzaty Biernackiej.

Wpłat za przedszkole należy dokonywać w nieprzekraczalnym terminie do 8-go dnia każdego miesiąca.

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2019-09-12