Kontakt
Przedszkole Miejskie nr 9 w Pruszkowie

Dyżury wakacyjne w przedszkolach w roku szkolnym 2023/2024

3 miesiące temu

W miesiącach wakacyjnych 2024 roku w pruszkowskich przedszkolach będzie zorganizowany dyżur według poniższego harmonogramu...


I turnus 1-26.07.2024

II turnus 29.07-27.08.2024

Przedszkole Miejskie Nr 1

ul. Jarzynowa 21

tel. 299-11-56

 

Przedszkole Miejskie Nr 7

ul. Słowackiego 1

tel. 758-85-53

 

Przedszkole Miejskie Nr 9

ul. S. Moniuszki 9

tel. 758-68-53

 

Przedszkole Miejskie Nr 10

ul. Chopina 13

tel. 758-83-12

 

Przedszkole Miejskie Nr 13 – z wyłączeniem filii przy ul. Helenowskiej

ul. Antka 7

tel. 758-62-01

 

Przedszkole Miejskie Nr 14

ul. Jasna 2

tel. 758-20-38

 

Przedszkole Miejskie Nr 15

ul. Dębowa 8

tel. 758-88-38

 

Przedszkole Miejskie Nr 3

ul. Chopina 1

tel. 758-68-32

 

Przedszkole Miejskie Nr 4

ul. Prusa 27

tel. 758-89-29

 

Integracyjne Przedszkole Miejskie Nr 5

ul. Narutowicza 20

tel. 728-80-34

 

Przedszkole Miejskie Nr 6

ul. Hubala 1

tel. 758-41-28

 

Przedszkole Miejskie Nr 8

ul. 3 Maja 67

tel. 758-22-27

 

Przedszkole Miejskie Nr 12

ul. Andrzeja 12

tel. 758-22-58

 

Przedszkole Miejskie Nr 16

ul. Pływacka 16

tel. 795-382-172

 

 

Wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny będą dostępne w macierzystym przedszkolu.

Wniosek można również pobrać ze strony internetowej przedszkola lub platformy 4Parents. Wypełniony wniosek (lipiec/sierpień) należy złożyć u wychowawcy w grupie w przedszkolu
w terminie od 12 lutego 2024 roku do 23 lutego 2024 roku.

Rodzic ma możliwość zapisania dziecka na więcej niż jeden turnus wakacyjny.

We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny rodzice/prawni opiekunowie wpisują numer dyżurującego przedszkola jako propozycję. Pisemna informacja ze wskazaniem dyżurującego przedszkola zostanie podana do wiadomości zainteresowanym rodzicom w terminie do 5 marca 2024 roku.

Dyżurujące przedszkola będą czynne w godzinach 7:00 – 17:00

Rodzice zgłaszający dzieci na dyżur wakacyjny są zobowiązani do:

  • 12.02.2024 r. – 23.02.2024 r. - złożenie wypełnionego Wniosku zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny w macierzystym przedszkolu,
  • 18.03.2024 r. – 28.03.2024 r. - wniesienie opłaty za świadczenie usług przedszkolnych (1,30 zł. za każdą rozpoczętą, zadeklarowaną godzinę przed godz. 8:00 i po godz. 13:00)  przelewem na wskazany przez przedszkole nr konta (opłaty tej nie wnoszą rodzice/prawni opiekunowie dzieci 6-letnich),
  • 18.03.2024 r. – 28.03.2024 r - wniesienie opłaty za żywienie dziecka ( zgodnie z obowiązującą stawką żywieniową w przedszkolu za każdy planowany dzień pobytu) – przelewem na wskazany przez przedszkole nr konta.

Rodzice otrzymają w macierzystym przedszkolu informację dotyczącą przedszkola, do którego zostało skierowane dziecko wraz z informacją dotyczącą wysokości opłat i terminów płatności za dyżur wakacyjny.

Niewniesienie w/w opłat w wyznaczonych terminach jest równoznaczne z rezygnacją z dyżuru. Szczegółowych informacji dotyczących dyżurów wakacyjnych udziela Dyrektor Placówki macierzystej.

Wniosek do pobrania

Zarządzenie nr 23/2024 Prezydenta Miasta Pruszkowa

Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Pruszków