Kontakt
Przedszkole Miejskie nr 9 w Pruszkowie

Opieka i Edukacja

Przedszkole nasze zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji bezpieczeństwa. Prowadzone w ciągu dnia zabawy i zajęcia wspomagają, ukierunkowują rozwój dzieci zgodnie z ich możliwościami. Dążymy do osiągnięcia przez dzieci dojrzałości szkolnej. Pracujemy z dziećmi w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.

W naszym przedszkolu  w ramach podstawy programowej nauczyciele realizują następujące zajęcia:

 • rozwijające mowę i myślenie, 
 • z języka angielskiego,
 • matematyczne,
 • plastyczno – techniczne,
 • muzyczne,
 • przyrodnicze,
 • gimnastyka ogólnorozwojowa,
 • zabawy ruchowe,
 • religia (za zgodą rodziców).

Wszystkie wyżej wymienione zajęcia prowadzone są w sposób zintegrowany w ciągu pobytu dziecka w przedszkolu.


Od kilku lat skupiamy się na przekazywaniu dzieciom wiedzy o otaczającym świecie, rozwijaniu zainteresowań, na życzliwej współpracy z rodzicami tworząc klimat sprzyjający wzajemnemu zaufaniu w procesie wychowawczym. Wprowadzamy do naszych programów nowatorskie metody pracy – jak: „Ruch rozwijający” W. Sherborne, matematykę E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i wiele innych ciekawych metod pracy z dzieckiem. Realizujemy szereg programów i projektów, m.in.:

 • program „Przyjaciele Zippiego”
 • program edukacyjny propagujący zdrowe żywienie „Kubusiowi przyjaciele natury”
 • program edukacyjny „Mam talent. Rozwijamy pasje i odkrywamy talenty"
 • program Profilaktyki Przeciwpróchniczej
 • program edukacyjny „Czytam, liczę, poznaję świat – wychowanie do czytelnictwa” oraz „Edukacja matematyczna z przyrodą”
 • program wczesnej profilaktyki uzależnień i przemocy „Cukierki”
 • program wczesnej profilaktyki i uzależnienia od mediów „Magiczne kryształy"
 • projekt edukacyjny „Nowe kraje poznajemy, cały świat zwiedzać chcemy"
 • projekt "Skąd się biorą produkty ekologiczne"- celem programu jest zwiększenie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat. Program edukacyjny realizowany we współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Pruszkowie.
 • projekt "Czyste powietrze wokół nas" - kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi.Program edukacyjny realizowany we współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym         w Pruszkowie.

Chętnie wspieramy różne akcje charytatywne:

 • akcja świątecznej zbiórki żywności dla najbardziej potrzebujących mieszkańców naszego miasta „Zostań Świętym Mikołajem”,
 • zbiórka nakrętek – wsparcie dla dziewczynki chorej na nowotwór,
 • akcja charytatywna "Paczka dla zwierzaczka",
 • zbiórka makulatury, baterii,
 • udział w akcji „Góra Grosza”,
 • udział w akcji „Godzina dla Ziemi”,
 • zbiórka zabawek, książek dla dzieci przebywających w szpitalach

W przedszkolu odbywają się dla wszystkich dzieci:

 • przedstawienia teatralne,
 • koncerty muzyczne,
 • zajęcia umuzykalniające,
 • wycieczki, spacery i imprezy okolicznościowe (zabawa z Mikołajem, bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Dzień Misia, Dzień Dziecka i wiele innych),
 • przedszkole organizuje pikniki rodzinne oraz szereg ciekawych wycieczek wyjazdowych dla dzieci,
 • cykl spotkań dla dzieci z różnymi zwierzętami (w miarę możliwości).

Czym możemy się pochwalić

 • miła, serdeczna atmosfera, zapewniająca poczucie bezpieczeństwa i akceptacji
 • wysoko wykwalifikowana, doświadczona kadra pedagogiczna
 • zgrany personel, wrażliwy na potrzeby dzieci
 • dobra współpraca z rodzicami
 • zapewnianie ciągłości oddziaływań wychowawczych
 • dobre przygotowanie dzieci do szkoły
 • duża liczba imprez dla dzieci
 • udział dzieci w różnego typu konkursach organizowanych na terenie miasta i kraju
 • organizacja zebrania dla rodziców przyszłych przedszkolaków oraz dnia adaptacyjnego dla kandydatów do przedszkola
 • smaczne, urozmaicone posiłki spełniające normy żywieniowe i uwzględniające diety dzieci
 • piękne, przestronne sale zajęć (każda ma inny wystrój i kolor) wyposażone w gry, pomoce dydaktyczne, kolorowe zabawki 
 • nowoczesna tablica interaktywna oraz monitor interaktywny z najnowszym oprogramowaniem
 • duży pięknie zadrzewiony teren z piaskownicami,  wieloma urządzeniami do zabaw dostosowanymi do wieku dzieci
 • teren rekreacyjny do zabaw grupowych z dziećmi sąsiadujący z placem zabaw
 • duża sala rekreacyjna wyposażona w instrumenty perkusyjne, pianino, sprzęt do ćwiczeń gimnastycznych (aktualnie sala gr. V)
 • szatnia wyposażona w kolorowe szafki dla każdej grupy przedszkolaków
 • stałe wzbogacanie bazy przedszkola w nowe, ciekawe i kolorowe pomoce do zabaw i zajęć, tablice, kącik

 

Staramy się, aby dzieci dobr-ze się czuły w przedszkolu, a rodzice byli zadowoleni z naszej pracy. Na stałe współpracujemy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, zapewniają pomoc dzieciom i rodzicom w pokonywaniu zaburzeń występujących w procesie wychowawczym. Przedszkole zatrudnia psychologa i logopedę.

 

W roku szkolnym 2023/2024 zapewniamy:
opiekę psychologa
- p. Jacek Furmański, 

Dyżur: wtotek 13:30- 17:00, środa 08:00- 10:00, czwartek 12:30- 14:30


opiekę logopedy
- p. Monika Rawska

Dyżur: poniedziałek 08:00- 12:00, wtorek 08:00- 12:30, środa 14:30- 17:00

 

opiekę pedagoda specjalnego

Katarzyna Kalata

Dyżur: poniedziałek 8:00 - 12:30, wtorek 12:30 - 16:00, środa 12:30 14:30, czwartek 8:00 - 12:00