Kontakt
Przedszkole Miejskie nr 9 w Pruszkowie

O przedszkolu

To placówka z ponad 40-letnim doświadczeniem !!!

 

Usytuowane jest przy ulicy Moniuszki 9 w centrum miasta, niedaleko stacji PKP. Budynek  przedszkola posiada 5 sali dydaktycznych, szatnię oraz zaplecze kuchenne. Wszystkie sale dydaktyczne są wyposażone w zabawki, pomoce dydaktyczne i kąciki zainteresowań. W każdej z nich znajduje się jedna grupa wiekowa, którą opiekują się dwie nauczycielki, wspierane przez panie woźne, a w grupie najmłodszej także pomoc wychowawcy. Z tyłu budynku znajduje się duży plac zabaw, przed wejściem głównym zagospodarowano miejsce na rowery.

 

Przedszkole jest czynne w godzinach od 6.30 – 17.00.

 

Kadrę przedszkola wraz z panią Dyrektor stanowi wykwalifikowany zespół wykształconych i kreatywnych nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami pedagogicznymi  z zakresu edukacji przedszkolnej oraz specjaliści: logopeda i psycholog.

 

W przedszkolu panuje przyjazna atmosfera sprzyjająca wszechstronnemu rozwojowi dzieci.   

  

Z kart historii

 

Przedszkole nasze powstało w latach 60-tych na terenie Zakładów Porcelitu Stołowego przy ul. B.Prusa w Pruszkowie jako przedszkole zakładowe i mieściło się w nieistniejącym już baraku przy portierni wejścia na teren zakładów (aktualnie teren osiedla mieszkaniowego Przy Pałacu).

Pierwszym dyrektorem przedszkola była pani Anna Fabirkiewicz.

 

Rosnące zapotrzebowanie na miejsca w przedszkolu w mieście, wizja poprawy warunków dzieciom przez panią dyrektor, doprowadziły do porozumienia ówczesnych dyrektorów dużych zakładów pracy i wybudowania nowego przedszkola przy ulicy Moniuszki dla dzieci pracowników Zakładów Obrabiarek ,,1-go Maja”.

 

W dniu 1 września 1973 roku dokonano otwarcia przedszkola międzyzakładowego, które liczyło 5 oddziałów. Funkcję dyrektora powierzono pani Annie Fabirkiewicz.

W roku 1978 dyrektorem placówki została pani Ewa Rusowska.

 

W 1980r. została uregulowana sytuacja prawna przedszkola, które otrzymało numer 9 z datą powstania 1 IX 1973r. Oba zakłady przemysłowe objęły honorowy patronat nad placówką, która w całości podlegała władzom miasta Pruszkowa.

 

W roku 2003r. przedszkole obchodziło 30-lecie istnienia z udziałem władz miasta, zaproszonych gości oraz rodziców.

 

Na rok 2013 przypadła 40-ta rocznica powstania przedszkola. Obchody święta placówki przebiegły bardzo uroczyście. Były także okazją do pożegnania w związku z przejściem na emeryturę długoletniej dyrektorki pani Ewy Rusowskiej.

 

Od 1 września 2013r. funkcję dyrektora pełni pani Sylwia Roguska.

 

Statut PM9

Klauzula informacyjna RODO